" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประเด็นที่ควรพิจารณาเรื่องของกัญชา ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการสาขาอื่น และหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์
ประเด็นที่ควรพิจารณาเรื่องของกัญชา ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการสาขาอื่น และหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:54:54

วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประเด็นที่ควรพิจารณาเรื่องของกัญชา ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการสาขาอื่น และหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์  ณ ห้องบรรยายรวม 4224 (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรมการแพทย์