" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:05:09

10 พฤษภาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามและหารือข้อราชการของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม