" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:36:17

9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จีราภา ปัญญากำพล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม