" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษาฯ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษาฯ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:08:48

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษาฯ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก