" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2
การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:52:41

18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การแพทย์แผนไทยในสังคมยุคนวัตกรรม” ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล