" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปัจฉิมนิเทศและบูรณาการการเรียนการสอนสู่งานวิจัย พร้อมกับพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการปัจฉิมนิเทศและบูรณาการการเรียนการสอนสู่งานวิจัย พร้อมกับพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:02:49

28 เมษายน 2561 อาจารย์ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานเปิดงาน โครงการปัจฉิมนิเทศและบูรณาการการเรียนการสอนสู่งานวิจัย พร้อมกับพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพล ตีรณากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคล คลินิก Dr.SOMCHAI เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน” และ ดร.สนอง ดีประดิษฐ์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ทางลัดสู่ความสำเร็จ” ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม