หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-04-18 16:26:12

วันที่ 5 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม