" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้น
โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-03-15 13:42:54

9 มีนาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา โดยมี Mr.Russell Wyne Bennett Sarasas Witaed Samutsongkram School เป็นวิทยากร และในวันเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะ เข้าเยี่ยมชมและร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้