" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับรองคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รับรองคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:32:26

บ่ายวันที่ 26 มกราคม 2561 ผศ.พิเศษ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร เป็นเจ้าภาพรับรองคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

โอกาสนี้ ท่านคณบดีให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Healthcare System and Alternative Medicine for Palliative Care: Thai Traditional Medicine พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์บูรณาการให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม นำชมศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างความสนใจและความตระหนักรู้ด้านการให้ความสำคัญแก่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ