หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ทันต่อยุคแห่งการพัฒนาตลอดเวลา ทบทวนการเย็บแผลในสถานการณ์ต่างๆ
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ทันต่อยุคแห่งการพัฒนาตลอดเวลา ทบทวนการเย็บแผลในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-10-29 15:38:37

4/10/2562 "สาธารณสุขศาสตร์ เน้นปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ผสานจิตอาสา บูรณางานสุขภาพชุมชนอย่างลงตัว"
...เตรียมความพร้อม นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ปี 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
...ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ทันต่อยุคแห่งการพัฒนาตลอดเวลา ทบทวนการเย็บแผลในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อส่งต่อและเติมเต็ม ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด และ รพ.สต.ในร้อยเอ็ด
...เราจัดการฝึกภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคอีสาน ตลอดจนภาคอื่นๆ เพื่อความหลากหลายในหลายบริบท ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง