หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 16:50:13

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 และแจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2562ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม