" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดี และร่วมปลูกต้นไม้สมุนไพรสำหรับใช้ในการบริการแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.ลาดใหญ่
ร่วมแสดงความยินดี และร่วมปลูกต้นไม้สมุนไพรสำหรับใช้ในการบริการแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.ลาดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 09:56:02

19 มิถุนายน 2561 นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ลาดใหญ่ (รพ.สต.ลาดใหญ่) ทั้งนี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมปลูกต้นไม้สมุนไพรสำหรับใช้ในการบริการแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.ลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม