" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมในการลงฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลต่างๆ
เตรียมความพร้อมในการลงฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:50:54

5 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมในการลงฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลต่างๆ