" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-03-15 13:41:25

6 มีนาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงวิชาการดูแลเด็ก / แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุ / แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม) สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม