" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการนอกหลักสูตรและบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ
โครงการนอกหลักสูตรและบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:29:11

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการนอกหลักสูตรและบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ โดยมีนางจีราภรณ์ จันทร์คง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม