" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
แสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:29:57

21 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานเปิด “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ จากการร่วมแสดงผลงานโครงการกดจุดเพื่อสุขภาพเสริมสร้างความรู้สุขภาพรอบด้าน โดยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน