หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม
ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:20:42

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยสเวชศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม