หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการค่ายจิตอาสายุวกาชาดพัฒนาบริการชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการค่ายจิตอาสายุวกาชาดพัฒนาบริการชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-14 14:37:33เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสโมสรนักศึกษา จัดโครงการค่ายจิตอาสายุวกาชาดพัฒนาบริการชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ การให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชน โดยมีนายวินัย นุชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ให้การต้อนรับ ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม