หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-10-29 15:36:41

3/10/2562...นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4 เติมเต็มความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน(พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556) เช่น การวินิจฉัยโรค หัตถการ ได้แก่ การฉีดยา เย็บแผล โดย อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว...เน้นปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ผสานจิตอาสา บูรณราการสุขภาพชุมชน