หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-10-29 15:34:26

2 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล