หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร "กุลธิดากาชาด"
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร "กุลธิดากาชาด"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 16:53:56

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร "กุลธิดากาชาด"

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาพร แหวนเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ) เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2561 ในโครงการ การสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 โดยติดอันที่ 98