" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 7 แห่ง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 7 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:49:11

(ช่วงเช้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 7 แห่ง ได้แก่ 1.ชมรมผู้สูงอายุบางนกแขวก 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 3.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาสเตอร์ซีเนียร์โฮม 4.บริษัท โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจแคร์ 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเผื่อนโฮมแคร์ 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิพวิ่งแคร์กรุ๊ป  (ช่วงบ่าย) กิจกรรมเสวนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและศิษย์เก่า รวมทั้งการเพิ่มช่องทางจำหน่าย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม