" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดแก้วเจริญยศ
เปิดป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดแก้วเจริญยศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:27:33

3 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าพระพรหมเทวี เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เปิดป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดแก้วเจริญยศ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้พระครูวินัยธร จำเริญ โรจนะธัมโม เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญยศ และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว