" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน
โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:15:09

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปยังวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของ Mr. Tran Thanh Tung อธิการบดีวิทยาลัยฯ ในโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน เพื่อให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฉบับราชสำนัก จำนวน 45 ชั่วโมง

กาลนี้ Mr. Tran Thanh Tung ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ โดยการอบรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายจากอาจารย์นรินทร์ กากะทุม พร้อมการสาธิตวิธีการนวดแผนไทย ฉบับราชสำนัก จากอาจารย์ประดับเพชร ครุธช่างทอง และอาจารย์เสาวรส โพธิเศรษฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นคนในชุมชนเหวิ่นลำเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมสูงถึง 54 คน ช่วงท้ายของการอบรม อาจารย์นรินทร์และทีมวิทยากร ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมมอบวุฒิบัตรการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอันเสร็จพิธี