หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการผลิต เจลจากพืชสมุนไพรเสี้ยนผี ที่มีสรรพคุณลดการอักเสบ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมงานวิจัย ต่อยอดจากงานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการผลิต เจลจากพืชสมุนไพรเสี้ยนผี ที่มีสรรพคุณลดการอักเสบ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมงานวิจัย ต่อยอดจากงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-10-29 15:28:06

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการผลิต เจลจากพืชสมุนไพรเสี้ยนผี ที่มีสรรพคุณลดการอักเสบ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมงานวิจัย ต่อยอดจากงานวิจัย ของรองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย สู่ผลิตภัณฑ์ของทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ โรงงานผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม