หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 15:59:54

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม