" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บันทึกเทป “รายการห้องเรียนวัยเก๋า Thai pbs” ในหัวข้อ : หอมฟุ้งชาววัง ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรสูตรชาววัง
บันทึกเทป “รายการห้องเรียนวัยเก๋า Thai pbs” ในหัวข้อ : หอมฟุ้งชาววัง ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรสูตรชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:46:55

2 มิถุนายน 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกเทป “รายการห้องเรียนวัยเก๋า Thai pbs” ในหัวข้อ : หอมฟุ้งชาววัง  ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรสูตรชาววัง อาจารย์ ดร.ณัษฐา กิจประเทือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม บันทึกเทป ในหัวข้อ : หอมกายวัยเก๋า ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมสูตรเย็นระงับกลิ่นกาย และ แป้งฝุ่นหอมธรรมชาติสูตรวัยเก๋า ผลิตภัณฑ์แป้งหอมสารพัดประโยชน์ ร่วมกับผู้ดำเนินรายการพิธีกรชื่อดัง คุณต้นอ้อ ภัทธีมา โกมลบวรกุล โดยมีอาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประสานงานฝ่ายรายการบันทึกเทป ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ อาคาร A ชั้น 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ. วิภาวดีรังสิต