หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 16:48:10

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เรื่องเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภาคกลางตอนล่าง 27 โรงเรียน (open house 2019) และประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562