หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
เตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 16:42:51

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562