" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาทุกสาขาวิชาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ( Free Enrollment)
นักศึกษาทุกสาขาวิชาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ( Free Enrollment)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 10:30:51

เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ( Free Enrollment) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม