" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้จัดและผู้ชนะการประกวด Mister Star Bangkok เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้จัดและผู้ชนะการประกวด Mister Star Bangkok เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 09:53:59

บ่ายวันนี้ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์, อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้จัดและผู้ชนะการประกวด Mister Star Bangkok เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ฤๅเดช เกิดวิชัย เพื่อขอบคุณและสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5