" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวด MISTER STAR BANGKOK 2018
การประกวด MISTER STAR BANGKOK 2018

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-05 09:58:03

2 มิถุนายน 2561  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกองประกวด โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการประกวด MISTER STAR BANGKOK 2018 ซึ่งผลจากการประกวดในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MISTER STAR BANGKOK 2018 ได้แก่นายชัชชล ผลพิบูลย์ น้องบาส ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา