" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 “ 80 ปี ศักดิ์ศรีแห่งสวนสุนันทา ”
โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 “ 80 ปี ศักดิ์ศรีแห่งสวนสุนันทา ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-03-15 13:36:47

24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 “ 80 ปี ศักดิ์ศรีแห่งสวนสุนันทา ” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี