" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ประเทศกัมพูชา
ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ประเทศกัมพูชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:18:45

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัฒพุต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ประเทศกัมพูชา ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในการนี้ ท่านกร ทัพพะรังสี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและทักทายคณะ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้น ทีมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา