หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio
29 พ.ย. 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สอบสัมภ ...
2017-12-15 16:21:01
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับประ ...
2017-12-15 16:18:23
เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2017-11-17 11:43:16
วันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2017-11-17 11:42:45
งานสุนันทารำลึก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2017-11-17 11:41:28
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
9 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิ ...
2017-11-17 11:43:52
กิจกรรมวันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2017-11-08 17:53:54
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปักแนวไม้ไผ่กับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
18 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังห ...
2017-11-08 10:42:22
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2017-11-08 10:41:19
อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2 ตุลาคม 2560 อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย์การศึกษาจ ...
2017-11-01 13:45:46
ข่าวย้อนหลัง