หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจการนักศึกษา > โครงการค่ายผู้นำฯ (กิจกรรมเลือกปี 1)
โครงการค่ายผู้นำฯ (กิจกรรมเลือกปี 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

โครงการค่ายผู้นำ วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ( กิจกรรมเลือก นศ.ปีที่ 1 ) ให้ทุกสาขาส่งน้องเข้าร่วมกิจกรรม