หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในด้านเภสัชกรรมไทย และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักและระบบการผลิตที่ดี
29 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย ...
2018-09-26 16:06:57
กิจกรรมในโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”
20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโ ...
2018-09-26 16:07:16
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนา ...
2018-09-26 16:07:59
นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการ ...
2018-09-26 16:08:09
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษาฯ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนา ...
2018-09-26 16:08:48
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-09-26 16:09:08
โรงเรียนสอนแต่งหน้า AHC Make up school ให้โชว์ศักยภาพการแต่งหน้าศิลปินเกาหลี วง the King และทีมงาน
เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ...
2018-09-26 16:09:33
ข่าวย้อนหลัง