หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > ****ตารางลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564****
****ตารางลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564****

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-23 20:19:51


สาขาวิชา
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาส่งเสริมสุขภาพฯ
แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ฯ
สาขาการแพทย์แผนจีน
สาขากัญชาเวชศาสตร
สาขาธุรกิจบริการสุขภาพ