หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > ประกาศรายชื่อ นศ. สอบวัดความรู้ กลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 (midterm)
ประกาศรายชื่อ นศ. สอบวัดความรู้ กลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 (midterm)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-09-03 21:28:34

ดูรายชื่อที่นี่ !!!!!!!!!

ให้นักศึกษา ดูชื่อห้องสอบให้ถูกต้อง
ห้องสอบ 
2201 = ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ห้องสอบ 
คอมพิวเตอร์ = ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม