หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > *** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 *** update 14/08/2562
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 *** update 14/08/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-14 17:55:58


สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลเด็ก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำหรับวิชา GE ให้นักศึกษาดูวันที่เรียนได้ที่ตารางด้านล่าง