หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย
AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:55:09

AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย

     AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย ,e-Research ของมหาวิทยาลัยแต่ไม่ทราบรหัสผ่าน สามารถติดต่อบรรณารักษ์งานบริการตอยคำถามและช่วยค้นคว้าได้ เพื่อขอทราบรหัสผ่านและการใช้งาน มีข้อสงสัยสอบถามโทรฯ บรรณารักษ์ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 092-798-5211 , ID Line : Pingpong798