หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > ****ตารางลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563****
****ตารางลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563****

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-11-12 15:51:11


สาขาวิชา
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาส่งเสริมสุขภาพฯ
แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ฯ
สาขาการแพทย์แผนจีน
สาขากัญชาเวชศาสตร
สาขาธุรกิจบริการสุขภาพ