หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564
GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-23 20:47:04

เคาะแล้วจ้า 

GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564

เข้าเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ e Learning ของ GE พร้อมเก็บคะแนนในคาบเรียนรัวๆ (รวม 40 คะแนน)

 ช่วง 1 : เข้าเรียนผ่านเว็บตามตารางเรียน พบผู้สอน LIVE

 ช่วง 2 : นศ ได้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สอนเตรียมไว้ และ ทบทวนได้

 ช่วง 3 : กลับมาพบอาจารย์ผ่าน LIVE ในเว็บ สรุปภาพรวม และ ทำแบบทดสอบ 15 นาที (5คะแนน) ทุกคาบ

โครงงานส่งผ่านระบบออนไลน์ 30 คะแนน จุกๆ

สอบประมวลผลปลายภาค 30 คะแนน // แอบบอก เข้าเรียนและทำแบบทดสอบท้ายชั่วโมงเรียนทุกคาบ โอกาสสอบปลายภาคได้เต็มสูงมากกก ????

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.gen-ed.ssru.ac.th/page/geinfo


#ตั้งใจฟาดA #มั่นใจหน่อย #สู้ๆ